Over het VK

Bij het woord veteranen is er vaak de foutieve gedachte, dat we het dan hebben over uitgebluste en bejaarde mensen, die het leven maar zo zo vinden. Niets is minder waar. Het begrip veteranen is veel uitgebreider dan we denken. Leeftijd maakt niet uit. Het betekent dat je op bepaalde gebieden al een ervaring achter de rug hebt.

Evaringen en kennis waarvan je anderen mee kan laten genieten. Dat hoeven niet alleen gevaarlijke acties te zijn. Iedereen die in een bepaalde levensfase deskundigheid heeft opgedaan op een bepaald gebied, kan zich met recht een veteraan noemen.
Iedereen die op een bepaald moment een actieve sportcarrière beëindigt, kan met genoegen terugdenken aan de inspanningen die hij of zij zich getroost en wat daarmee bereikt is. Ervaringen die je met anderen gedeeld hebt en waar je samen plezier aan hebt beleefd. Dat kan als gymnast van elke discipline, uit de topsport of recreatiesport, of na deelname aan evenementen en demonstraties zoals de Gymnaestrada’s of de Demogyjada’s.

Wil je die ervaring blijven koesteren en weer beleven, delen met andere sporters en supporters, dan is het Veteranen van de KNGU een goede plek voor jou. Misschien een beetje zware naam voor zo’n jolige groep, die telkens weer blij is elkaar te zien. Blij om die ervaringen nog eens te bespreken en nieuwe dingen samen te ondernemen. Ook blijven we uiteraard de actualiteit in onze favoriete sport volgen en wat is leuker om dat samen, met deskundigen onder elkaar, te doen.

hetZe doen dit op de jaarvergadering of tijdens de jaarlijkse reünie. Gaan soms samen op een zomertrip of op wintersport. Voor ieder wat wils. We bezoeken daarbij altijd interessante plekken, zorgvuldig uitgezocht of op aanbeveling of verzoek. Kortom, zo’n paar keer per jaar zoeken we elkaar op. We komen dan letterlijk uit alle hoeken van het land, hebben het reuze gezellig en sluiten dit af met een heerlijk diner

Aan elke Wereld Gymnaestrada doet een groep van het Veteranenkorps mee. We hebben dit spectaculaire gymfestijn al heel vaak bijgewoond. Een  internationaal evenement waar meer dan 20.000 gymnasten van over de hele wereld om de vier jaar aan mee doen. Door de deelnemende veteranen wordt een eigen gymshow bedacht en geoefend om goed voor de dag te komen. In 2007 deden we dat in samenwerking met een groep special gymnasts. Voorafgaand aan de uitvoeringen op het wereldpodium is de generale de Nederlandse Gymnaestrada in het Pinksterweekeinde. Ook een heel gezellig en enerverend gebeuren.

Ons secretariaat houdt zorgvuldig de verjaardagen bij en….. als je een respectabele tijd lid bent geweest, word je ook nog in het zonnetje gezet. Ook bij minder vrolijke gebeurtenissen houdt het korps, mits goed ingelicht, de vinger aan de pols en zal indien mogelijk acte de présence geven.

Kortom wij vinden dat veel meer mensen zich aan moeten sluiten. Natuurlijk gaat dat niet voor niets, maar de bijdrage is zeer bescheiden. In dit jubileumjaar 2008 willen we graag heel veel nieuwe leden verwelkomen in het Veteranenkorps van de KNGU, zodat de ervaring en deskundigheid in de gymsport niet verloren gaat.